Badatelské centrum Gymnázium Havlíčkův Brod 27. června 2018

Ve středu 27. června měli žáci naší školy možnost navštívit badatelské centrum a vyzkoušet si pod vedením pedagogů z gymnázia pozorování na různých přístrojích. Pracovalo se na 6 stanovištích.

1. Mikroskopie: Žáci se naučili provádět mikroreliéfovou metodu, která slouží k pozorování struktur na povrchu neprůhledných objektů, a s její pomocí se podívali na povrch těla hmyzu, rostlin a dalších objektů. Při pozorování si vyzkoušeli pokročilé metody mikroskopického pozorování (Nomarského kontrast, skládání fotografií) na špičkovém mikroskopu Olympus BX53.

2. Spektrometr: Žáci se seznámili s využitím metody infračervené spektroskopie při identifikaci známých i neznámých chemických látek, následně provedli vlastní stanovení vzorků různých druhů olejů a vyzkoušeli si své dovednosti při přípravě a analýze kapalných vzorků složitějších organických látek.

3. Vlastnosti světla:  Žáci se seznámili s principem konstrukce Keplerova dalekohledu. Na demonstrační soupravě pro paprskovou optiku znázorní šíření paprsků při průchodu dalekohledem. Následně samostatně (s pomocí návodu) sestavili Keplerův dalekohled na optické lavici a provedli pozorování vhodného objektu.

4. Fotoelektrický jev: Žáci byli seznámeni s principem fotoelektrického jevu. Poté pozorovali vlastnosti fotoelektrického jevu v závislosti na vlnové délce použitého zdroje záření.

5. Analýza vzorků: Žáci se naučili zjišťovat obsah bílkovin například v peří, bílku z vajíčka, mléku, apod.

6. Digitální částicová kamera: Žákům byla představena digitální částicová kamera a možnosti jejího využití v praxi. Žáci se seznámili s pojmem radioaktivita, radioaktivní záření a jeho druhy aúčinky. Nakonec  žáci společně s vyučujícím zkoumali prostupnost radioaktivního záření různými materiály.

Z předchozích let máme zkušenost, že činnosti na všech stanovištích jsou velmi zajímavé a pro žáky přínosné. Díky gymnáziu si mohou vyzkoušet pozorování a měření na přístrojích, které si vzhledem k jejich vysoké ceně škola nemůže dovolit (např. cena vysokorychlostní kamery je cca 650 000 Kč).