Nové dokumenty školy:

školní řád pro základní školu naleznete zde

vnitřní řád školní družiny naleznete zde

vnitřní řád Klubu Lipánek naleznete zde

Výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018 naleznete zde

Dodatek č. 2 ŠVP ZV naleznete zde