Školní kolo dějepisné olympiády – listopad 2018

Ve středu 21. listopadu 2018 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Školního kola se zúčastnilo 30 žáků - 9 žáků 9. ročníku a 21 žáků 8. ročníku.

Nejlepšího výsledku dosáhl žák 8. ročníku Lukáš Koubek (76% úspěšnost). K dalším úspěšným řešitelům (více než 60% úspěšnost) patří Marek Nepovím (8. ročník), Daniel Šimek (9. ročník), Matěj Šimek (9. ročník), David Loskot (8. ročník), Daniel Kandr (8. ročník),Tomáš Novák (9. ročník), Zbyněk Schläfer (9. ročník) a František Neubauer (9. ročník). Velká gratulace všem!

Do okresního kola postupují Lukáš Koubek, Marek Nepovím a Daniel Šimek.

Zapsala Mgr. Božena Kučerová