Mikulášský den základní školy

už od brzkých ranních hodin děti v naší škole s napětím očekávaly příchod Mikuláše s andělem a skupinou čertů. Jakmile děti uslyšely zvuk zvonku a řetězu, napětí se ještě zvýšilo.

Nejprve se však mikulášská skupina, kterou zastávali naši deváťáci, vydala do první třídy. Dovádějící čerty si musel trochu krotit Mikuláš (D. Šimek). Děti zazpívaly písničku, andílci (L. Rosecká a B. Slováková) jim rozdaly odměny. Nakonec si čerti žádného prvňáčka neodnesli, jelikož všichni slíbili, že budou hodní a budou se pilně učit. I v dalších třídách prvního stupně děti Mikulášovi zazpívaly nebo zarecitovaly, vyplnily zapeklité luštěnky. Anděl je potom odměnil čokoládovým Mikulášem. Návštěva čertů a Mikuláše neminula ani děti na druhém stupni. Tam probíhala vesele, s trochou napětí i respektu. Žáci se pobavili maskami, dováděním čertů a po vyluštění úkolů si vychutnali sladkou odměnu.

zapsala Mgr. Pavlína Růžičková

Žáci 9. ročníku pobavili své spolužáky, ovšem bez pečlivé přípravy se to neobešlo. Každá třída má svou knihu hříchů, bylo tedy třeba přichystat si patřičné svazky a nepoplést je. Úprava zevnějšku je i pro pohádkové bytosti náročná. V neposlední řadě se musela nachystat nadílka pro hodné děti a žáky. Umírněnější podoby čertů vypomáhali s „čertěním“ v mateřské škole, za což jim patří poděkování a pochvala. Rovněž děkujeme děvčatům, která nám do školy 4. prosince přinesla barborky. Budeme doufat, že nám včas vykvetou.