Vánoční shromáždění - 21. 12. 2018

V pátek 21. 12. jsme se sešli jako obvykle na vánočním shromáždění v naší tělocvičně. V tomto čase si připomínáme úspěchy žáků, pochvaly se letos dočkaly všechny třídy - od prvňáčků až po deváťáky, a to za pokroky ve vzdělávání. Školní družině a Klubu Lipánek vděčíme za nádhernou vánoční výzdobu ve všech prostorách škoy. Paní M. Dubnové, paní L. Fialové a dětem v ŠD 3 jsme předali speciální poděkování od pacientů z oddělení pro dlouhodobě nemocné, a to za roztomilá vánoční přáníčka.

Děti, žáci i zaměstnanci byli informováni o dalším postupu při opravách školy a děti byly samozřejmě poučené o bezpečnosti o zimních prázdninách tak, abychom se všichni ve zdraví shledali v novém roce 2019.

Na závěr našeho svátečního setkání jsme si společně zazpívali vánoční koledy společně s vybranými žáky 1. až  9. ročníku pod taktovkou paní Evy Vaňkové. Koledy byly tradiční, ale doprovod na harmoniku nás všechny báječně hudebně i svátečně naladil.