Přírodovědný klokan a logická olympiáda 2019 - 2020

Naši žáci se opět zapojili do podzimních kol soutěží.  Zde se můžete podívat na výsledky soutěže Přírodovědný klokan, který je mezipředmětovou soutěž M + Z + Bi + Fy + Ch, a na výsledky v Logické olympiádě. Najdete zde úspěšnost nejen ve srovnání na úrovni školy, ale i celého Kraje Vysočina. Vzhledem k počtu žáků v kraji zapojených v logické olympiádě jsou výsledky našich reprezentantů velmi dobré.