Prohlášení pedagogických pracovníků školy, podpora stávky

My, pedagogičtí pracovníci Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvkové organizace, považujeme za důležité vyjádřit se k dění, které se na politické scéně odehrává okolo zvýšení platů pedagogických pracovníku v roce 2020.

Souhlasíme s požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství na zvýšení platů pedagogů. Situace, kdy od začátku letošního roku ministr školství planě slibuje 15 % zvýšení platů pedagogů, a výsledkem je nakonec pouze 8 % nárůst tarifních částí platů, je neúnosná.

Má-li být zajištěna kvalitní výuka našim dětem, je dostatečná finanční podpora za strany státu naprosto zásadní. Adekvátní finanční ohodnocení je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících odchod vysokoškolsky vzdělaných kvalitních pedagogů ze školství a příchod mladých pedagogů, kteří v současnosti dávají přednost lukrativnějším oborům. Vlastním dobrým pocitem se za zodpovědně odvedenou práci v jiných profesích neplatí, nemluvě o společenském statutu.

Citlivě se nás dotýkají slova předsedy vlády na adresu stávkujících učitelů. Stávku vnímáme jako zcela legitimní vyjádření nesouhlasu s postupem vlády ČR v předmětné záležitosti a vyjádření podpory školským odborům. Společně jsme se shodli, že stávku podpoříme symbolickým příchodem v černém. K tomuto rozhodnutí nás vede výhradně ohleduplnost vůči rodičům. Termín vyhlášení stávky byl vyhlášen narychlo, těžko by se tak zajišťovala náhradní péče o děti v den jejího konání.

V dalším období, kdy budou školské odbory s vládou vyjednávat, jsme připraveni podpořit svůj postoj aktivní účastí ve stávce.