Informace k využití tělocvičny ve školním roce 2020/2021

Vzhledem k probíhající rekonstrukci v budově tělocvičny bude pronájem možný až od října 2020. Zároveň se do té doby vyjasní názor příslušných ministerstev ohledně vstupu cizích osob do budovy školy v důsledku mimořádných hygienických optření v souvislosti s koronavirem. O všech změnách vás budeme včas informovat. Předběžný rozvrh tělocvičny je k nahlédnutí ZDE (červeně označená pole jsou předpokládané obsazení, po jejich potvrzení budou začerněna)