Matematický klokan 2021

Soutěž Matematický klokan proběhla na naší škole 19. – 24. března distanční formou. Tato soutěž byla zajisté zpestřením nejen pro žáky ale i pro učitele. Soutěž Matematický klokan totiž odráží logické schopnosti žáků a mnozí z nich, zejména žáci nižších ročníků, se na tuto soutěž opravdu těšili.

Na naší škole se do soutěže zapojili všichni žáci 3. – 8. ročníku v kategoriích Cvrček (3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. – 7. ročník) a Kadet (8. ročník). Žáci druhého ročníku si soutěž určitě vyzkouší, ale až v době, kdy budou opět ve škole. Distanční forma této soutěže by byla pro naše druháčky daleko náročnější než samotná soutěž. V kategorii Cvrček žáci mohli dosáhnout maximálně 90 b, v ostatních kategoriích maximálně 120 b. Děkujeme všem žákům za účast a gratulujeme těm nejlepším.

Cvrček

Klokánek

Benjamín

Kadet

3. ročník

4. ročník

5.A

5.B

6. ročník

7. ročník

8. ročník

Folber

90b

Fikar

110b

Poulíček

110b

Souček D.

109b

Pfeifer

Kameníková

Novák

Forman

90b

Venc

108b

Fikar M.

95b

Kalinová

82b

Blažek

Jůzl

Váchová

Kalinová

79b

Ranecká

99b

Fikar T.

89b

Souček J.

81b

Kučeka

Kotlas

Kučírková

 Zapsala Mgr. Romana Krpálková