Naše škola se zapojila do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, v rámci kterého absolvuje pedagogický sbor zdarma řadu vzdělávacích seminářů s širokým spektrem zaměření s cílem získat nástroje pro náročnou výuku heterogenních tříd.

N