Naše škola před prázdninami v roce 2018 uspěla s projektem školní zahrady ve výzvě Fondu Vysočiny vyhlášené Krajem Vysočina. Na konci realizace bychom měli v prostoru mezi budovou tělocvičny, školní jídelny a hlavní budovy mít vybudovanou školní zahradu s jezírkem, záhony pěstebními i květinovými - pro motýly, s balanční stezkou, vrbovým tunelem, okrasnými i ovocnými kěři, stromem lípou, hmyzím hotelem, hřbitovem odpadků, bylinkovou spirálou, nádrží na dešťovou vodu a dalšími přírodními prvky. Společně ve spolupráci s obcí Lípa a širokou veřejností věříme, že výsledek bude přínosem nejen pro areál školy a naše děti, ale také pro širší veřejnost.