Jednotlivá vydání Lipských listů, do kterých přispívá svými články také naše škola, naleznete na oficiálních webových stránkách obce: http://obeclipa.webnode.cz/lipske-listy/