Již čtvrtým rokem se naše škola zapojila do celostátní akce 72 hodin Dokážeme to. Obsahem této soutěže je smysluplně pomáhat tam, kde je potřeba. My jsme si vybrali oblast  přírody. Nachystali jsme si výsadbu nových stromů ve školním areálu. V pátek 23. října byla celá 6. třída nachystaná na práci venku. Nejprve nám starší děti vykopaly celkem 15 dostatečně hlubokých jam na vysázení 13 smrků a 2 dubů. Poté přišli na řadu právě šesťáci. S vervou se pustili do vysazování stromků. Práce jim šla pěkně od ruky a za hodinu byly stromky na svých místech. Nakonec kluci zatloukli ke stromkům kolíky. Příští rok  na jaře budeme s výsadbou ještě pokračovat. Všem zúčastněným patří poděkování za odvedenou práci.

Dana Výborná

72 hodin
72 hodin 72 hodin
72 hodin
72 hodin 72 hodin
72 hodin
72 hodin 72 hodin
72 hodin
72 hodin 72 hodin
72 hodin
72 hodin 72 hodin
72 hodin
72 hodin 72 hodin
72 hodin
72 hodin 72 hodin