V úterý 15. září 2015 proběhlo na hřišti u sokolovny DOPRAVNÍ ODPOLEDNE. Akci pořádala obec Lípa  ve spolupráci s ostatními složkami v obci. Z naší školy se vypravila skupina 60 dětí z 1. – 4. třídy. Na hřišti si děti vyzkoušely jízdu na kolech  po uměle vytvořené komunikaci, dále mohly vyzkoušet chůzi s alkoholbrýlemi mezi překážkami, vyplnit testík s dopravními značkami, projet se na motocyklovém trenažéru. Po absolvování této části  si děti zasoutěžily na různých stanovištích (skákání, podlézání, prolézání, malování..).

 

  Dana Výborná a Šárka Bucherová