V úterý 8. prosince 2015 pořádala Obec Lípa ve spolupráci se Spolkem Tilia a naší základní školou přírodovědné soutěžní odpoledne Člověk a příroda.

Paní Marta Vencovská připravila pro 15 pětičlenných družstev 15 stanovišť, na kterých si děti ověřovaly svoje znalosti a dovednosti z oblasti přírody a  ekologie ( např. poznávání bylinek, určování předmětů, třídění odpadu, určování stromů a zeleniny…..). V poslední části odpoledne  proběhla soutěž Recykláček. Soutěžící byli rozděleni na mladší a starší kategorii, takže i „mrňata“ z druhé třídy měla šanci uspět. Na závěr byli úplně všichni soutěžící odměněni a vítězové si odnesli něco navíc. Celá akce byla pro děti přínosem a nikdo neodcházel se zklamáním.

Za vydařenou akci děkujeme jak hlavní organizátorce, tak všem dospělákům, kteří přišli pomoci. Zvláštní poděkování za ochotu podílet se na akci určené mladším spolužákům patří partě dětí z šesté a sedmé třídy.

                                                                                   Dana Výborná