Pod vedením Mgr. Hany Vencovské je čtenářský klub zrealizován 1. 10. 2017 s cílem pozvednout lásku ke knihám a zvýšit čtenářskou gramotnost žáků.

Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

V činnosti kroužku se využívají aktivizační a komplexní metody vzdělávání vedoucím kroužku. Respektují se individuální potřeby a požadavky žáků, jako je např. rozdílná úroveň dovedností, jejich věk. Vedoucí v rámci kroužku každého žáka nejen pozoruje a pravidelně vyhodnocuje, ale především pro žáka připravuje a nabízí takové aktivity a činnosti (přínosné, motivující a pestré), které mu umožní naučit se něco nového, a tak povedou k jeho rozvoji.
Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.

Pedagog svojí prací pomáhá realizovat především tyto tři pilíře činnosti klubu:


 Žáci si přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru (tzv. dílna čtení, cca 10 až 20 minut dle úrovně čtenářů).
 Žáci si doporučují knihy navzájem (součástí každého klubu je rozhovor o domácí četbě, případně o četbě v rámci klubu).
 Žáci odcházejí s knihou domů (tj. půjčí si ji z klubové knihovničky, případně pokračují v rozečtené knize).

Plán aktivit klubu
Plán činnosti klubu zpracovává vedoucí klubu. Obsahuje návrh náplně jednotlivých schůzek klubu minimálně na čtyři schůzky klubu. Plán je možné v průběhu činnosti klubu upravovat podle aktuální situace.