Kroužek anglického jazyka

je určen pro žáky 2. ročníku jako příprava na povinnou výuku anglického jazyka od 3. ročníku. S tímto záměrem byli seznámeni všichni rodiče. Díky jejich pokrokovému přístupu ke vzdělávání dětí navštěvují kroužek Aj všichni žáci 2. ročníku, a to vždy v úterý a ve čtvrtek přibližně s 30 minutovou dotací. Vzhledem k velkému počtu zájemců jsou otevřeny dvě skupiny pod vedením kvalifikovaných vyučujících – Mgr. S. Dvořákové a Mgr. V. Vítkové.

Výuka je vedena hravou a zážitkovou formou. Děti mají k dispozici kromě pracovního sešitu, který byl vybrán v kontextu návaznosti na výukové materiály pro 3.ročník, také 2 CD, podle nichž si mohou doma s rodiči opakovat výslovnost.

 

 cvičebnice Aj

 

 cvičebnice: Listen and Learn + 2 CD

Hravá cvičebnice angličtiny je určena dětem, které už umějí číst a učí se první anglická slovíčka. Pomůže jim bez obav mluvit a správně vyslovovat.

Pracovní sešit nabízí mnoho variant poslechových aktivit, které děti naučí zaměřit pozornost a hravou formou jim zpřístupní jednoduché fráze. Nahrávky na dvou CD umožňují systematické opakování poslechu, které je nezbytné pro nácvik správné výslovnosti a upevnění učiva. Děti postupně ztratí počáteční ostych a získají radostný pocit jistoty, že jazyku rozumějí.

Obrázkové karty v příloze poskytují možnost dané úlohy tvořivě obměňovat a rozvíjet komunikativní dovednosti.