Počítačový kroužek je realizován ve spolupráci se Střední školou informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec.

Kroužek pod vedením studentů této školy je vždy v pátek od 14:00 - 15:00, věnuje se tvorbě webových stránek a základům grafiky.