Kroužek je určen pro zájemce o vědecké poznatky z oblasti přírodních věd.

Pod vedením Mgr. Markéty Pokorné se žáci scházejí v odborné učebně fyziky a chemie 1 x za 14 dní ve čtvrtek od 12:45 do 14:15.