Pro velký zájem je klub zábavné logiky a deskových her rozdělilen do 2 oddělení

1. oddělení se pod vedením p. Pertla věnuje královské hře - ŠACHY

2. oddělení pod vedením Mgr. Vencovské je zaměřeno na logické a zabavní deskové hry

Obě oddělení mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivity vedou k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.

pozn. časy kroužků jsou naleznete zde

Od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017 jsme realizovali klub zábavné logiky a deskových her

Měl formu volnočasové aktivity a vedl k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vedla k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.
V činnosti kroužku se využívaly aktivizační a komplexní metody vzdělávání vedoucím kroužku. Respektovaly se individuální potřeby a požadavky žáků, jako je např. rozdílná úroveň dovedností, jejich věk. Vedoucí v rámci kroužku každého žáka nejen pozoroval a pravidelně vyhodnocoval, ale především pro žáka připravoval a nabízel takové aktivity a činnosti (přínosné, motivující a pestré), které mu umožnily naučit se něco nového, a tak vedly k jeho rozvoji.

Školní rok 2016/2017

Školní šachový turnaj

Ve čtvrtek 1. června se uskutečnil školní šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 20 hráčů. Vítězem se stal Zbyněk Schläfer ze 7. třídy, na druhém místě se umístil Milan Švec ze 4. třídy a na třetím místě skončila žákyně 3. třídy Zdeňka Kameníková.

Zapsala Mgr. Simona Korefová

Šachový turnaj

Velká cena ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou

Velkého úspěchu dosáhli letos šachisté naší školy na šachovém turnaji na Lipnici nad Sázavou. Školu reprezentovali tito žáci: Jan Čipl a Jan Čížek z  9. třídy, Zbyněk Schläfer ze 7. třídy a Milan Švec ze 4. třídy. Na turnaji nejsou rozlišeny věkové kategorie, může tedy hrát i deváťák s prvňáčkem, v letošním roce se zúčastnilo 54 šachistů.

Jan Čipl zvítězil a kromě věcné ceny a diplomu za 1. místo získal pro naši školu putovní pohár. Ten se k nám na školu dostává již potřetí, v roce 2006 ho přivezl David Brož a rok nato Tomáš Koref. Velmi dobře si vedli i ostatní, Jan Č.ížek obsadil 9. místo, Zbyněk 27. místo a Milan 34. místo. Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, panu Pertlovi za čas, který našim dětem věnuje, a všem přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Zapsala Mgr. Simona Korefová

Okresní kolo Přeboru škol 2016 - šachy

V pátek 16. 12. 2016 se 6 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola Přeboru v šachu v Havlíčkově Brodě. Přestože se nedařilo na stupních vítězů, žáci nasbírali cenné zkušenosti.     

Školu reprezentovali tito žáci:

Daniel Srba – 1.tř.

Vít Smolík - 2. tř.

Zdena Kameníková, Jakub Neubauer, Martin Jůzl – 3. tř

Daniel Novák, Alena Kuncová - 4. tř.

Zbyněk Schläfer – 7. tř.

Jan Čipl, Jan Čížek – 9. tř.

 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších šachových turnajích.

 

Školní rok 2015/2016

Od října pracuje na naší škole šachový kroužek.

 

Šachový kroužek
Šachový kroužek Šachový kroužek
Šachový kroužek
Šachový kroužek Šachový kroužek
Šachový kroužek
Šachový kroužek Šachový kroužek
Šachový kroužek
Šachový kroužek Šachový kroužek
Šachový kroužek
Šachový kroužek Šachový kroužek
Šachový kroužek
Šachový kroužek Šachový kroužek
Šachový kroužek
Šachový kroužek Šachový kroužek
Šachový kroužek
Šachový kroužek Šachový kroužek