SRPŠ- MATEŘSKÁ ŠKOLA

Název organizace: Občanské sdružení rodičů a přátel mateřské školy v Lípě
IČO: 60127571
Adresa sídla:
Lípa 211,
582 57, Lípa

Datum vzniku: 20. 03. 1995
Řídící orgán: rada sdružení
předseda –  Hana Kuljová
zástupce předsedy – Lenka Slováková
hospodář – Iva Zajíčková

Stanovy Občanského sdružení rodičů a přátel mateřské školy v Lípě

jsou k nahlédnutí u paní Ivy Zajíčkové.

SRPŠ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Název organizace: Sdružení rodičů a přátel základní školy v Lípě
IČO: 150 597 66
Adresa sídla:
Lípa 66,
582 57, Lípa

Datum vzniku: 20. 03. 1992 (registrace)
předseda – Ing. Maršík
hospodář – p. Kutkvašrová

Stanovy SRPŠ jsou k nahlédnutí u pana Maršíka.