Vážení rodiče,

MŠMT i Policie ČR opakovaně varuje před neopatrným chováním dětí na internetu a časté zneužívání sociálních sítí k nevhodné komunikaci, mnohdy namířené proti spolužákům. Pravidelně organizujeme preventivní akce a osvětu našich žáků v souvislosti s kyberšikanou, ochranou dat, duševního vlastnictví, osobních údajů a fotek. Vedeme je k bezpečné komunikaci po internetu a obezřetnosti při komunikaci s neznámými osobami. Wifi síť ve škole je zabezpečená a u stolních počítačů pracují pod dohledem. Snažíme se také nabízet žákům alternativní využití volného času (viz naše kroužky ŠD) jako prevenci proti závislosti na počítačových hrách.

Nemůžeme však zajistit bezpečné chování žáků v jejich mimoškolním čase a těch žáků, kteří mají smartphony apod., zpravidla opatřené trvalým datovým připojením. Prozatím nechceme přistoupit k plošnému zákazu používání mobilních zařízení o přestávkách.

V případě, že se žák dopustí závadného chování na internetu ve škole, bude škola postupovat v souladu se školním řádem, v případě, že se tohoto jednání dopustí v čase mimo vyučování, je odpovědnost výhradně na rodičích. V případě kyberšikany má škola oznamovací povinnost vůči Policii ČR.

V zájmu prevence výše uvedených nebezpečí Vás prosíme, abyste se zajímali o to, co dělá Vaše dítě na počítači, a problematice s ním otevřeně hovořili. Případů s nešťastným koncem bohužel přibývá.