Jsme žáci 1. ročníku - Včeličky. Je nás celkem 23 a naší paní třídní učitelkou  Mgr. Hana Vencovská.

Naše kmenová učebna se nachází v přízemí budovy mateřské školy.

Kdo nás učí:   Na všechny předměty máme naši třídní učitelku kromě hudební výchovy s Evou Vaňkovou :-).