Jsme žáci 1. ročníku - Cipískové. Je nás celkem 25, 13 chlapů a 12 děvčat. Naší paní třídní učitelkou je  Mgr. Markéta Hlaváčová a školní asistentkou Bc. Klára Machová.

Naše třída se nachází v 1. patře budovy tělocvičny.

Kdo nás učí:   Na všechny předměty máme naši třídní učitelku kromě hudební výchovy s Evou Vaňkovou :-).