Jsme žáci 1. ročníku - Večerníčkové. Je nás celkem 25 a naší pohádkovou vílou je třídní učitelka  Mgr. Šárka Bucherová.

Naše kmenová učebna se nachází v přízemí budovy mateřské školy.

Kdo nás učí:   Na všechny předměty máme naši třídní učitelku kromě hudební výchovy s Mgr. Hanou Koubkovou :-).