Jsme žáci  2. A - Vochomůrkové z Pařezové chaloupky ve složení 6 dívek a 12 chlapců pod vedením třídní učitelky  Mgr. Jaroslavy Kandrové.

Naše kmenová učebna se nachází v 1. patře budovy tělocvičny.

Kdo nás učí:   Na všechny předměty máme naši třídní učitelku :-).