Jsme žáci  3. B - Křemílkové z Pařezové chaloupky ve složení 6 dívek a 13 chlapců pod vedením třídní učitelky  Mgr. Milady Henclové.

Naše kmenová učebna se nachází v 1. patře budovy tělocvičny.
Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.