Jsme žáci  2. B - Křemílkové z Pařezové chaloupky ve složení 6 dívek a 14 chlapců pod vedením třídní učitelky  Mgr. Milady Henclové.

Naše kmenová učebna se nachází v 1. patře budovy tělocvičny.
Kdo nás učí:   Na všechny předměty máme naši třídní učitelku :-).