Jsme žáci 2. ročníku - Včeličky. Je nás celkem 23, 8 chlapců a 15 dívek. Naší paní třídní učitelkou  Mgr. Hana Vencovská.

Naše kmenová učebna se nachází v přízemí budovy mateřské školy.

Kdo nás učí:   Na všechny předměty máme naši třídní učitelku kromě hudební výchovy s Evou Vaňkovou :-).