Jsme žáci 4. ročníku ve složení 9 dívek a 14 chlapců, nyny pod vedením paní učitelky Dany Výborné (po dobu nepřítomnosti Mgr. Moniky Honzárkové).
Naše kmenová učebna se nově  nachází v přízemí hlavní budovy - je velká a s interaktivkou.
Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.