Jsme žáci  4. A - Vochomůrkové z Pařezové chaloupky ve složení 5 dívek a 13 chlapců pod vedením třídní učitelky  Mgr. Jaroslavy Kandrové.

Naše kmenová učebna se nově nachází v přízemí hlavní budovy.

Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.