Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

- žáci si mohou podat maximálně 2 přihlášky
- podání přihlášek - na obor s talentovou zkouškou - do 30. 11. 2019
                              - na ostatní školy - do 1. 3. 2019

- termíny zkoušek:

 na obor s talentovou zkouškou - od 2. do 15. ledna 2019

 na ostatní školy:

 4leté obory vzdělání:

1. termín: 12. dubna 2019 (pátek)
2. termín: 15. dubna 2019 (pondělí)

 6letá a 8letá gymnázia:

1. termín: 16. dubna 2019 (úterý)
2. termín: 17. dubna 2019 (středa)

 náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělání jednotně:
1. termín: 13. května 2019 (pondělí)
2. termín: 14. května 2019 (úterý)

 Jednotná přijímací zkouška

- organizačně vše zajišťuje CERMAT – přípravu zadání testů, distribuci testů, hodnocení výsledků testů

- jednotná zkouška se koná z českého jazyka a matematiky

- test z českého jazyka trvá 60 minut, z matematiky 70 minut

- uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se mu lepší výsledek

- v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě, v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě

 Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena nejpozději do 31. ledna 2019.

 Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů.

 Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů.

 Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

 Zápisový lístek si vyzvedne zákonný zástupce žáka u výchovného poradce nejpozději do 15. března 2019.

 Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Žák si může podat odvolání.

 Nevyjde-li odvolání, je možné ve druhém kole podat neomezené množství přihlášek. Volná místa budou zveřejněna na internetových stránkách krajského úřadu.

 

Zapsala Mgr. Božena Kučerová

VOLBA POVOLÁNÍ - informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení

Informace k přihlášce ke studiu naleznete  ZDE

Informace k obsahu a formě přijímacích zkoušek naleznete ZDE

Informace k přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou naleznete ZDE

Informace k zápisovému lístku naleznete ZDE