Přijímací řízení na střední školy

V letošním školním roce došlo k několika změnám v přijímacím řízení na střední školy. Jednak se posunul termín pro odevzdání přihlášek z 15. března na 1. března, tudíž deváťáci mají již přihlášky na středních školách odevzdány. Další změnou je povinnost konat přijímací zkoušky na všechny maturitní obory z matematiky a českého jazyka. Myslím, že celkem příjemnou změnou je konání přijímacích zkoušek ve dvou termínech (letos 12. a 19. dubna), především proto, že se žákům započítává lepší výsledek.

V současné probíhá ve škole vydávání zápisových lístků, které je nutno vyzvednout u výchovného poradce do 15. března a odevzdat řediteli střední školy, na kterou byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Všem žákům přejeme hodně štěstí a úspěchů nejen u přijímacích zkoušek, ale především při dalším studiu.

Zapsala Mgr. Simona Korefová

VOLBA POVOLÁNÍ - informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení

Informace k přihlášce ke studiu naleznete  ZDE

Informace k obsahu a formě přijímacích zkoušek naleznete ZDE

Informace k přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou naleznete ZDE

Informace k zápisovému lístku naleznete ZDE