Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

Škola se zapojila od školního roku 2021/2022 do projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

 

Polytechnika a informační technologie

V školních letech 2021/2022 a 2022/2023 na naší škole pracoval v rámci projektu Kraje Vysočina I - KAP2 kroužek – Polytechnika a informační technologie. V průběhu dvou let měli žáci možnost se seznámit a naučit pracovat s:

  • programovacím jazykem Scratch, který slouží k vytváření programů, her, animací
  • robotickými pomůckami – IRobot, Vex123, VexGo, které umožňují rozvíjet u žáků informatické myšlení, algoritmizaci a programování
  • sadami bezdrátových čidel Pasco, těmito čidly jsme měřili sílu – gravitační, tlakovou, vztlakovou, teploty různých látek, tlak – hydrostatický, atmosférický, přetlak, podtlak, intenzitu magnetického pole, koncentraci CO2, zrychlení, ……
  • 3D tiskárnou – vytvořili a vytiskli jsme model krabičky, domu, medaile, …..

Několik žáků 9. třídy se pustilo do sestavení 3D tiskárny a podařilo se, na tiskárně už se tiskne, odvedli opravdu výbornou práci.

Všem žákům děkuji za velmi aktivní přístup k novým technologiím, vzájemnou pomoc a předávání zkušeností ostatním. Kroužek jsme si užili a byl pro nás všechny velkým přínosem.

Mgr. Simona Korefová

  • Krouzek_polytechnika_zaver_2023_2
  • Krouzek_polytechnika_zaver_2023_1
  • Krouzek_polytechnika_zaver_2023_3