Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Na základě zápisu konaného ve dnech 2. – 3. 5. 2018 byly k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy přijaty k 1. 9. 2018 tyto děti:

Jména dětí jsou uvedena pod přidělenými registračními čísly:

MSL 0118

MSL 0218

MSL 0318

MSL 0418

MSL 0618

MSL 0818

MSL 1018

MSL 1118

MSL 1218

MSL 1318

MSL 1418

MSL 1618

MSL 1818

MSL 1918

MSL 2018

MSL 2118

MSL 2318

MSL 2418

MSL 2718

MSL 3018

 

Na základě zápisu konaného ve dnech 2. – 3. 5. 2018 byly k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy přijaty k 1. 9. 2018 tyto děti:

Jména dětí jsou uvedena pod přidělenými registračními čísly:

MSL 2618 s nástupem od 1. 10. 2018

MSL 0918 s nástupem od 7. 11. 2018

MSL 2818 s nástupem od 14. 12 2018

MSL 2918 s nástupem od 25. 2. 2019

MSL 0518 s nástupem od 11. 3. 2019

Se zákonnými zástupci těchto dětí byl konzultován časový harmonogram nástupu do mateřské školy.

 

Na základě zápisu konaného ve dnech 2. – 3. 5. 2018 byly k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy nepřijaty tyto děti z důvodu naplnění kapacity mateřské školy dle kritérií přijímání dětí do mateřské školy:

Jména dětí jsou uvedena pod přidělenými registračními čísly:

MSL 0718

MSL 1518

MSL 1718

MSL 2218

MSL 2518

 

V Lípě dne:   16. 5. 2018        vydala                                                                                               ………………v. r.………………

                                                                                                                                                           Mgr. Věra Vítková – ředitelka školy