Výsledky zápisu dětí do mateřské školy, který se koná 4. 5. a 5. 5. 2020, budou v řádném termínu zveřejněny na webových stránkách a ve vývěsce školy.