Výsledky zápisu dětí do mateřské školy konaného 4. 5. a 5. 5. 2020

Pořadové a registrační číslo PŘIJATÝCH DĚTÍ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

1

2

3

5

6

7

8

9

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

27

29

30

31

32

34

35

10 – od 5. 10. 2020

21 – od 11. 12. 2020

 Pořadové a registrační číslo NEPŘIJATÝCH DĚTÍ

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

4

14

15

22

25

26

28

33

36

37