Vnitřní řád školní družiny platný od 1. 9. 2018 najdete zde
Vnitřní řád Klubu Lipánek platný od 3. 9. 2018 najdete zde
Školní vzdělávací program pro školní družinu najdete zde
Dodatek č. 1Školního vzdělávacího programu pro školní družinu najdete zde
Stanovená výše úplaty pro školní rok 2018/2019 zde