Vnitřní řád školní družiny najdete zde
Školní vzdělávací program pro školní družinu najdete zde
Stanovená výše úplaty pro školní rok 2017/2018 zde