Třídy ZŠ

Byli jsme žáci 9. ročníku ve složení 13 dívek a 8 chlapců

 pod vedením třídní učitelky Mgr. Boženy Kučerové.

 Naše kmenová učebna se nacházela v hlavní budově v prvním patře na pravém konci chodby.

 Kdo nás učil v posledním ročníku:

M, Fy, Matematický seminář

Mgr. Simona Korefová

Čj,  Cvičení z českého jazyka

Mgr. Pavlína Růžičková

Aj,  Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Kateřina Vojtková

Př, Ch, Svět práce,

 

Mgr. Markéta Pokorná

dočasně zastupuje PaedDr. Antonín Gerža

Z, D, Nj,
Výchova ke zdraví

Mgr. Božena Kučerová

Hv, Výchova k občanství

Mgr. Hana Koubková

Vv

Tv

Mgr. Jaroslava Kandrová

Mgr. Hana Vencovská

Byli jsme žáci 9. ročníku ve složení 13 dívek a 8 chlapců

 pod vedením třídní učitelky Mgr. Boženy Kučerové.

 Naše kmenová učebna se nacházela v hlavní budově v prvním patře na pravém konci chodby.

 Kdo nás učil v posledním ročníku:

M, Fy, Matematický seminář

Mgr. Simona Korefová

Čj,  Cvičení z českého jazyka

Mgr. Pavlína Růžičková

Aj,  Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Kateřina Vojtková

Př, Ch, Svět práce,

 

Mgr. Markéta Pokorná

dočasně zastupuje PaedDr. Antonín Gerža

Z, D, Nj,
Výchova ke zdraví

Mgr. Božena Kučerová

Hv, Výchova k občanství

Mgr. Hana Koubková

Vv

Tv

Mgr. Jaroslava Kandrová

Mgr. Hana Vencovská