Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

V rámci Výzvy č. 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP škola realizuje

 Podpora vzdělávání – škola Lípa,

 CZ,02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004556,

 který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt, jsme realizovali od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019, byl zaměřen na kombinaci následujících témat a cílů: osobnostně profesní rozvoj pedagogů - čtenářská gramotnost, společné vzdělávání dětí a žáků - inkluze, doučování, personální podpora vzdělávání - chůva, speciální pedagog, podpora extrakurikulárních aktivit - kluby logických a deskových her, čtenářský klub, spolupráce s rodiči dětí a žáků.