Kritéria pro přijetí dětí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022 – 2023

budou zveřejněna v únoru