Kritéria pro přijetí dětí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019 – 2020

 

Ve školním roce 2019/2020 Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace otevře jednu první třídu s počtem 30 žáků (maximální povolený počet se souhlasem zřizovatele je 34 žáků).

V případě volné kapacity do určeného počtu 30 žáků v jedné první třídě základní školy se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní škol

  1. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky
  2. U ostatních dětí (např. děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový odvod této školy) se bude pořadí stanovovat následovně:
  • přednost má to dítě, jehož sourozenec se ve škole vzdělává
  • podle data narození, tzn. od nejstarších dětí k nejmladším

Vysvětlivky:

  1. Školský obvod MŠ Lípa je tvořen obcemi, které mají s obcí Lípa uzavřenou smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání. Jedná se o tyto obce: Lípa. Petrkov, Dobrohostov, Chválkov – části tvořící obec Lípa, dále Kochánov, Květinov, Michalovice, Úhořilka
  2. Obce mimo školský obvod MŠ Lípa jsou ostatní obce s předností obcí, odkud přichází žáci do naší základní školy tj. Suchá, Svatý Kříž, Okrouhlička, Chyška, Michalovice, Šmolovy

V Lípě dne 23. 1. 2019 vydala

........................v. r. ..............................

 

Mgr. Věra Vítková

ředitelka školy