Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Milada Henclová

Konzultační hodiny

čtvrtek: 13 - 14 hodin, jinak kdykoliv po ústní či telefonické domluvě

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Metodik prevence se podílí na:
 • tvorbě minimálního preventivního programu školy
 • koordinaci jednotlivých aktivit v daných ročnících i celoškolních akcí zaměřených na prevenci rizikového chování
 • metodickém vedení pedagogických pracovníků (ve spolupráci s ředitelkou školy) v oblasti prevence rizikového chování
 • zajištění spolupráce školy s orgány a organizacemi zajišťujícími prevenci rizikového chování
 • kontaktování odborných pracovišť (ve spolupráci s výchovnou poradkyní Mgr. Boženou Kučerovou) v případě výskytu rizikového chování
 • zachycování varovných signálů spojených s možností vzniku rizikového chování (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • práci s žáky s projevy rizikového chování (ve spolupráci s třídními učiteli), poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům

Společně s výchovnou poradkyní nabízíme:

 • pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům
 • možnost doporučení nebo zajištění péče odborného pracoviště v případě vzniku nebo výskytu rizikového chování

V případě, že máte jako zákonný zástupce, či žák pocit, že jste ohroženi, nebo že někdo ve vašem okolí je ohrožen některým z následujících projevů rizikového chování, kontaktujte nás co nejdříve. Pomoc je nejúčinnější v zárodku problému!

 • agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana (šikana využívající informační a komunikační technologie – internet, mobilní telefon), násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie (strach z cizinců a odlišných kultur), homofobie (odpor či strach z homosexuálně zaměřených osob)
 • vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny (ve vztahu k hmotným statkům)
 • záškoláctví a neplnění školních povinností
 • užívání všech návykových látek, netolismus (závislost na „virtuálních drogách“ – televize, počítač, mobilní telefon), gambling (závislost na hraní hazardních her)
 • rizikové sportovní aktivity
 • rizikové chování v dopravě
 • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování