Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, projekt je spolufinancován EU.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022