Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

Zápis ze schůzky parlamentu 10. 3. 2023

 • Uklízení areálu školy
 • Úklid v učebnách
 • 18.5. - Jarní kavárnička
 • Pondělí - návštěva školy mateřskou školou
 • Téměř dokončený projekt ateliérů
 • Jarní prázdniny 2024 - 12.-18.2.
 • 12.4. - Návštěva školou Věž - ukázat slušnost
 • Den Bohuslava Reynka - nebudou dílny = stezka BR
 • Lahve s logem školy
 • Soutěž o hmyzí domečky - do poloviny dubna
 • Možný kurz sebeobrany pro 9. ročník

Zápis ze schůzky parlamentu 10. 2. 2023

 • čtvrtek a pátek před jarními prázdninami - vyklízení skříněk - kontrola provedena třídní uč.
 • nošení úboru na TV na vyprání domů
 • 23.3. den naruby
 • počítačová učebna - rozbité dveře - neopírat apod.
 • internet není realita

Zápis ze schůzky parlamentu 25. 1. 2023

 • nápravy v edookitu - předvídač známek není a nejspíš nebude
 • vyklizení skříněk před pololetními a jarními prázdninami
 • Únorová soutěž - pyžamový den
 • Akce čistá Vysočina
 • 1. až 15. 6. žádné dovolené atd.
 • zápis do první třídy - pomoc od 8. třídy
 • ve škole je nová paní vychovatelka
 • Soutěž Zlatý Ámos - nominace paní učitelky Dany Výborné
 • další parlament 8. 2. 2023

Zápis ze schůzky parlamentu 14. 12. 2022

 • Kamery v šatnách
 • Nepřezouvat se u skříněk, když se jde na velkou přestávku
 • Nutnost zhasínání
 • Soutěž o nejhezčí stromeček
 • Soutež na leden - vymyslí Zuzka s Kačkou
 • Svěřit se, když nás něco trápí
 • Shromáždění - 22. 12. v 8:00 v tělocvičně

Zápis ze schůzky parlamentu 30. 11. 2022

 • zástupci tříd si zkontrolují správnost zařazení akcí na webu
 • pořadí nejúspěšnějších tříd v říjnové soutěži - 1. místo - 5. A, 2. místo - 4. A, 3. místo - 3. A
 • hodnocení košů se odkládá na pondělí
 • žáci by si přáli nástěnné hodiny v učebně fyziky

Zápis ze schůzky parlamentu 16. 11. 2022

 • pátek – „brýlový den“ na počest Otty Wichterleho
 • adventní sbírka 28. 11. na adopci zvířate v Zoo Jihlava
 • nepřejídat se nezdravými jídly v bufetu, pití nebude
 • epidemie rotaviru - dodržovat zvýšenou hygienu

Zápis ze schůzky parlamentu 2. 11. 2022

 • Poděkování za Halloeween
 • Stojany na kola - zažádat o dveře ze dvora na čip
 • Dodržování čistoty na oválu
 • Jak třídit
 • Brýlový den - Otto Wichterle
 • Charita = adoptování zvířete v ZOO Jihlava
 • Listopadová soutěž - nazdobení, vyrobení recyklačních nádob ve třídě

Zápis ze schůzky parlamentu 25. 10. 2022

 • Halloween - 31.10. v kostýmu o velké přestávce program v tělocvičně
 • Nestoupat na otočnou židli
 • Nápady na listopadovou soutěž
 • Špatné chování žáků - 3.třída
 • Bezpečnost o prázdninách

Zápis ze schůzky parlamentu 21. 9. 2022

 • Topná sezóna ve škole
 • Školní instagram a změna jeho jména
 • Schránka důvěry - starý hlavní vchod, školní web
 • Kulatý stůl pro 8., 9. ročník
 • Zdobení Vánočního stromečku - 9. ročník
 • Zhasínání o velkých přestávkách a zavírání dveří na toaletách v tělocvičně
 • Akce na školní rok - Nejekologičtější třída roku
 • Školní bufet - jídlo je objednané
 • Velké přestávky venku aspoň do poloviny října
 • Další schůzka - 5.10.2022

Zápis ze schůzky parlamentu 7. 9. 2022

- představení nových členů

- volba předsedy - Kačka Špilková

- obnovení školního bufetu 

- instagram školy

- zákaz stoupání na otočné židle

- parlament 2x do měsíce

- další schůzka 21.9.2022

Mimořádná schůzka žákovského parlamentu - 11. 5.

·       8.6.2022 proběhne v Jihlavě krajské setkání školních parlamentů

·       vybírání žáků, kteří se zúčastní, a příprava plakátu

7. jednání - 3. 5. 2022

·       od září zdražení obědů

·       vytvoření jídelníčku – 9. třída

·       velké poděkování žákům, co se podíleli na zápisu do 1. třídy

·       na školu nastoupí nová paní učitelka

·       No backpack day – 10. 5. 2022 – týká se i učitelů

·       zmínka o floorbalovém a volejbalovém kroužku

·       probírané akce: sportovní den pro rodiče, den dětí

6. jednání - 7. 4. 2022

 • zápis do první třídy – velká pozornost, nikdo nesmí být sám
 • úklid tříd před zápisem
 • schránka důvěry – kde se nachází
 • Den Bohuslava Reynka – dbát na bezpečnost
 • bezpečnost o velikonočních prázdninách
 • teroristický útok (nácvik) se uskuteční
 • 7.-9. třída – sestavení jídelníčku

Mimořádná schůzka žákovského parlamentu 16. 3.

·        Výměna šatních skříněk – vyklidit!!

·        Kamerový systém v šatnách (cena skříněk 800 tisíc)

·        Kamery na školní hřiště (doskočiště, koš, dozadu na hřiště)

·        Oprava klavíru ve studovně

·        Do studovny pouze s dozorem

·        Opětovné připomenutí - hygiena a udržování čistoty na záchodech

·        Připomenutí zákazu nošení a užívání návykových látek ( aktuálně zejména žvýkacího tabáku) ve škole ( dále viz školní řád)

5. jednání -2. 3. 2022

·        prodloužení březnové soutěže o jeden týden

·        nutno zlepšit hygienu především na toaletách

·        zavírat dveře na toalety v tělocvičně (šetří se elektřinou, jsou tam pohybová čidla)

·        jíst polévky, každé jídlo alespoň ochutnat

·        akce - den naruby, den Bohuslava Reynka (co bychom tam chtěli), dětský den, sportovní den pro rodiče

·        omezit vulgarismy v komunikaci mezi spolužáky

4. jednání -2. 2. 2022

·        domluveni nošení kapesníků do tříd - nutná domluva v rámci tříd, nebude řešeno školou

·        hygiena na záchodech a ve třídách

·        poškozování skříněk - bude důsledně hlídáno a v případě úmyslného poškození řešeno dle školního řádu

·        volejbal - zvážení možnosti kroužku pro příští školní rok

·        nové pololetí- snažit se nezapomínat věci, mít o něco vyšší cíle

·        další soutěž “logo třídy”

·        řešení problému ve třídách

3. jednání - 5. 1. 2022

 • upřesnění data tancování (8. a 9. ročník)
 • plány akcí na leden a únor
 • lednová akce ,,modré trička"
 • řešení problémů ve třídách

2. jednání - 3. 11. 2021

 • seznámení se zástupci 3.třídy
 • plán akcí na listopad
 • nutno ve třídách probrat hygienu na toaletách - umývání rukou, nutno udržovat pořádek
 • přístup k jídlu, zbytky apod. – měli bychom ochutnávat polévky, jíst zeleninu - také alespoň ochutnat
 • teploměr třídy – na nástěnky, sledovat náladu
 • zájem o turistické a cyklovýtety – bude projednáno na pedagogické radě
 • o nazdobení školního vánočního stromu se postará 8.třída

1. jednání - 6. 10. 2021

 • seznámení členů, seznámení s novou metodičkou prevence Mgr. Miladou Henclovou
 • volba předsedy - zvolena Z. Prchalová
 • pravidla pro komunikaci v parlamentu
 • nutnost zvýšení bezpečnostních a hygienických pravidel
 • možnosti aktivit:

  - Učitel roku, třída roku atd.

  - Adaptační kurzy

  - Akce pro žáky např. Eco pátek, Den naruby atd.

  - Lyžařský kurz pro 7. a 8. třídu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. jednání - 20. 2. 2020

 • bezpečnost při otevírání toalet
 • úklid šaten (všech)
 • rozebrání ponechaných věcí v šatnách v tělocvičně a v jídelně (věci je nutné odnést ještě před jarními prázdninami, co tam zůstane, vyhodíme!!!)
 • v březnu se bude stavět nový vstup do budovy tělocvičny, a to v místě kabinetu TV (kabinet TV bude v sousedících sprchách)
 • je třeba řádně skládat žíněnky v nářaďovně, pokud tam žáci najdou nepořádek, ihned hlásí učiteli
 • v učebně 5.r. je často nepořádek v lavicích po Lipánku - je potřeba zvýšený dohled na úklid
 • v šatně 9.r. jsou často vytrčené dráty - je třeba oprava

 4. jednání - 15. 1. 2020

 • je třeba dávat pozor na své věci a řádně zamykat šatny, řešeno opakovaně
 • hráči stolního tenisu by si mohly pořídit vlastní pálky, případně pálky do tříd
 • možnost sportovního dne pro rodiče

 

3. jednání - 11. 12. 2019

 • zvýšený dozor v jídelně
 • zamykání šaten
 • dokončení toalet v šatnách
 • anketa o nejlepšího učitele a jiné akce
 • připomenout zákaz vstupu na staveniště, zpoždění stavby
 • možnost dalších akcí parlamentu

 2. jednání - 8. 11. 2019

 • ateliér místo šaten
 • v létě rozkopávání
 • jazyková multimediální učebna
 • nové dílny
 • vybourávání dveří v šesté třídě
 • zavírání prostoru průchodu
 • vchod do tělocvičny přes kabinet (prosinec nebo leden)
 • čaj na kárce
 • sítě na schody a na ně nejhezčí výtvory
 • chytré tělo- 15.11.2019

1. jednání - 23. 10. 2019

 • představování členů
 • konzultace k přestavbám ve škole a dalším projektům

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. jednání - 5. 6. 2019

 • organizace závěrečných dní
 • poděkování za akademii
 • výzva k bezpečnému chování v době rekonstrukce
 • poděkování za pomoc při stěhování tříd
 • výzva k volbě paralmenťáků pro školní rok 2019/2020

7. jednání - 9. 5. 2019

 • probrány akce školy (návrhy na další rok - např. den plastů)
 • plánovaná rekonstrukce školy - skončí dříve škola, asi o týden
 • požadavek na zvětšení šatny 8. ročníku - bude řešeno přístavbou školy v horizontu 2 let
 • anketa - čas strávený na sociálních sítích - vyhodnocení

6. jednání - 17. 4. 2019

 • organizace příprav na výstavu k 180. výročí založení školy a školní akademii
 • vyhodnocení inspekce na škole

5. jednání - 1. 3. 2019

 • zdravení i mimo školu
 • plánovaná rekonstrukce školy - skončí dříve škola, asi o týden
 • 28. 3. mimořádné třídní schůzky
 • připomenutí - nepouštět cizí lidi do školy
 • otevření bufetu
 • anketa - čas strávený na sociálních sítích
 • inspekce - 3 dny

4. jednání - 9. 1. 2019

 • plánovaná rekonstrukce školy (8. ročník, 9. ročník  9. a 8. třída)
 • potřebné nové stoly ve studovně
 • doplnění knih ve školní knihovně - leden
 • tablety v učebně chemie

3. jednání - 5. 12. 2018

 • předělávání tříd (nutné opravy - 9. a 8. třída)
 • natírání podlahy v tělocvičně
 • nápady na akce žákovského parlamentu

2. jednání - 7. 11. 2018

 • velké přestávky - kdy ven ANO a kdy NE
 • organizace školní akademie a její téma
 • výzva k dodržování hygieny, především po použití toalet (splachování, mytí rukou,...)

1. jednání - 19. 9. 2018 - zahájení školního roku

 • předseda žákovského parlamentu D. Kandr (8. r.) přivítal své spolužáky a nové členy žákovského parlamentu
 • projednávalo se, co se může ve škole zlepšit (např. počítačová učebna)
 • zvážily se možnosti akcí v tomto školním roce (akademie, cvičení proti teroristickému útoku a požární cvičení,...)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. jednání – 21. 6. 2018

 • starší žáci projevili zájem o elektronické žákovské

 • informace o pravidlech využívání nového sportoviště – otevírání bran

 • pravidla po udržení pořádku v šatně

 • členové parlamentu se opět účastnili krajského setkání parlamentů

 5. krajské setkání školních parlamentů - Jihlava 8.6.2018

Program konference:
1.
Zahájení konference - KCP, hosté - 9.00
2. Prezentace akcí parlamentů a témat k diskusi – 9.20
3. Hlasování o tématech – 10.20
Přestávka, občerstvení – 10.30
4. Práce ve skupinách – návrhy k řešení témat – 10.50
5. Prezentace prací skupin – 11.40
6. Závěr konference – 12.15
Cíle konference:
Cílem konference je vyměnit si informace o akcích pořádaných školním parlamentem, posbírat inspiraci pro další školní rok.
Cílem je také prověřit schopnosti parlamenťáků (stručná prezentace akce, dodržování časů, naslouchání a komunikace v málo známé skupině).
Poznámky a úkoly před konferencí:
 každý parlament přiveze flip, na kterém bude prezentovat svou nejlepší akci tohoto školního roku + TÉMA, které navrhuje do diskuse
 flipy budou rozvěšeny po místnosti a bude možnost si všechny flipy prohlédnout
 zástupce parlamentu bude u svého flipu představovat akci ostatním
 každý parlament přiveze popis nejoblíbenější ledolamky (aktivity na nastartování), vylosovanou (vybranou) ledolamkou se nastartuje práce ve skupinách po přestávce
 konference proběhne na Krajského úřadu v Jihlavě v místnosti B.3.15 a B.3.16, stejně jako v loňském roce

10. jednání – 1. 6. 2018

 • nošení nádob na čaj

 • opět řešena umyvadla na sociálních zařízeních a pap. ručníky

 • příprava na krajské setkání žákovských parlamentů

 • zvolen nový předseda žákovského parlamentu pro školní rok 2018/2019 - D. Kandr, 7. r. - blahopřejeme.

Od března do 19. května 2018 se parlamentáři podíleli na přípravě jarního jarmarku. Za to jim patří obrovská pochvala a poděkování.

9. jednání - 7. 3. 2018

 • zásobení sociálních zařízení mýdlem a papírovými ručníky - řešeno s p. uklízečkami
 • informace o pravidlech využívání nového sportoviště a jeho vybavenosti
 • s jarem budou zahájeny opět pobyty venku o velké přestávce
 • pravidla po udržení pořádku v šatně a chodbě školní jídelny v době obědů - zástupci tříd projednají ve svých třídách na třídnických hodinách
 • členové parlamentu opět projevili zájem o účast na krajském setkání parlamentů
 • konkretizace seminářů k Jarnímu jarmarku - vedoucí seminářů zahájili přípravu konkrétní náplně a rozpočtu

6. - 8. jednání - leden a únor 2018

 • organizace života školy
 • řešení doprovodné akce k Jarnímu jarmarku

3. - 5. jednání - za listopad a prosinec 2017 a leden 2018

 • diskuze o problémech některých žáků
 • příprava a organizace soutěže Učitel Awards
 • řešení doprovodné akce k Jarnímu jarmarku -připravení organizace a pomalé rozdělování úkolů
 • Založení mailu parlamenťáků, na který mohou žáci posílat otázky nebo stížnosti: (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)  

2. jednání - ve dnech 4., 5. a 10. 10. 2017

 • řešení doprovodné akce k Jarnímu jarmarku - seznámení členů s návrhy a nápady
 • rozděleny povinnosti a domluva nad tím, co předají zástupci tříd svým spolužákům
 • diskuze o problémech některých žáků, dohoda na klidném přístupu a zachování taktu
 • řešena otázka organizace velkých přestávek a organizace výdeje ve školní jídelně

1. jednání - 7. 9. 2017 - zahájení školního roku

 • předseda žákovského parlamentu Aleš Topolovský s Terezou Koláčkovou (9. r.) přivítali své mladší spolužáky a vyzvali je, aby se ve třídách domluvili na svých zástupcích
 • volby ve 4. ročníku zajistí Aleš s Terezkou
 • dále byla domluvena pravidelná jednání, a to každou první středu v měsíci
 • od podzimu se začne připravovat doprovodná akce k jarnímu jarmarku

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. jednání - v několika dnech na přelomu května a června 2017

 • žáci se rozhodli zúčastnit se 4. setkání žákovských parlamentů Kraje Vysočina v Jihlavě a vybrali si 4 zástupce pro tuto akci. Zároveň připravili podklady pro prezentaci chystané školní akce - nového projektu doprovodné akce jarního jarmarku – překvapení pro rodiče a návštěvníky školy

11. jednání - 27. 4. 2017

 • žáci informovali ŘŠ, že nedostatečně využívají některé pracovní sešity, což je finančně neefktivní
 • byla vedena diskuze nad smysluplností sebehodnocení
 • zástupci vyšších ročníků se pozastavili nad neochotou některých spolužáků diskutovat nad tématy žákovského parlamentu
 • žáci 8. ročníku chtějí navštěvovat o velké přestávce své spolužáky z 2. stupně v 1. patře - bude jim umožněno

10. jednání - 30. 3. 2017

 • žáci byli informováni o hygienických opatřeních s ohledem na rotaviry mezi mladšími žáky a důležitosti dodržování hyg. zásad (po toaletě, před jídlem, apod.)
 • pro příští rok je důležité, aby si žáci 9. r. v rámci Dne naruby lépe připravili vyučované hodiny
 • žákyně 9. ročníku již začnou sestavovat program akademie
 • žáci upozornili na problémy se žákovskou (rozpadá se) a v některých předmětech je nebaví sebehodnocení (bude řešeno s TU a odpovídajícími učiteli
 • žáci vyšších ročníků upozornili na problémy v hodinách anglického jazyka
 • žákům předány info ohledně možných změn v jízdních řádech - zatím je bezpředmětné řešení na půdě školy, v současnosti probíhají jednání obec-škola-kraj

9. jednání - 9. 2. 2017

 • žáci byli upozorněni na závažnost kyberšikany a poučeni o bezpečném chování na internetu
 • žáci mohou v odpoledních hodinách v rámci 4. oddělení ŠD využívat počítače v PC učebně pro přípravu do školy a vyhledávání informací
 • žáci mohou využívat klavír v učebně 7. ročníku a kláves ve studovně s tím, že je třeba se k těmto drahým nástrojům chovat ohleduplně
 • projednáno chování jednoho žáka - vybídnutí k toleranci
 • žáci, kteří chodí pro čaj, se s ohledem na své zdraví v zimním období budou oblékat a přezouvat
 • žáci vyšších ročníků požádáni o pomoc při přípravě školní akademie
 • řešeno mazání tabulí

8. jednání - 20. 1. 2017

 • schváleny hodiny do studovny
 • 9. ročník by také rád vařil v rámci předmětu Svět práce
 • projednáno chování některých žáků v kolektivech - vybídnutí k toleranci
 • žáci vyšších ročníků požádáni o pomoc mladším žákům ve školní jídelně a vbídnuti k tomu, aby jim šli vzorem
 • zástupci tříd byli požádáni, aby si ve svých třídách všímali, zda se někdo z jejich spolužáků nebojí před vysvědčením

7. jednání - prosinec 2016

 • žáci by rádi hodiny do tělocvičny a do studovny
 • projednána organizace předvánočního týdne

6. jednání - 9. 11. 2016

 • žáci si odhlasovali chození ven o velké přestávce v zimním období - s ohledem na absenci hřiště se přes zimu bude chodit ven jen, když hodně nasněží
 • ředitelka informovala žáky, že mohou pro vyhledávání informací využívat volně přístupný  počítač ve studovně
 • byla projednána pravidla slušného chování - zdravení
 • žáci byli upozorněni na důležitost dobrého chování v průběhu hodin jako pilíře pro kvalitní výuku

3. - 5. jednání - říjen 2016

 • řešena pravidla pro používání mobilních telefonů - následně projednáno s vyučujícími
 • příprava dne Naruby a patronace žáků 9. ročníku nad Školním plesem
 • pravidla pro chození ven na velkou přestávku - následně projednáno s vyučujícími
 • pravidla pro účast ve školní družině, v případě čekání na odpolední vyučování

 2. jednání ve dnech 14. a 15. 9. 2016

 • byl vznesen návrh na vypnutí (příp. zaheslování) wifi na hlavní budově v zájmu posílení komunikace mezi spolužáky a prevence kyberšikany
 • návrh byl projednán v třídních kolektivech a následně odsouhlasen
 • dne 15. 9. byla wifi zaheslována
 • řešen bude způsob výdeje některých potravin do mističek (regulace množství, problémy s naběračkami)

1. jednání dne 7. 9. 2016

 • hygienické zásady v souvislosti s šířením žloutenky typu A v Kraji Vysočina
 • možnost zvěčnění podpisů žáků 9. r. - ideálně v kombinaci s tably
 • možnost vyhlášení soutěže na návrh erbu / loga školy
 • možnost v Den Bohuslava Reynka oslavit společné dílny oblečením ve stejné barvě
 • problém s učebnicemi Aj ve 4. r. - bude řešen jazykáři
 • p. Exnerová poskytne zpřesňující info o ŠD ve třídách od 5. do 9. r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. jednání dne 29. 6. 2016

 • proběhla volba nového předsedy pro rok 2016/2017- jednomyslně byl zvolen Aleš Topolovský
 • ředitelka školy se rozloučila se členy parlamentu, popřála jim i jejich spolužákům z jednotlivých tříd klidné, odpočinkové a hlavně bezpečné prázdniny

8. jednání dne 31. 5. 2016

 • program krajského setkání žákovských parlamentů dne 8. 6. 2016 v Jihlavě
 • naplánování voleb nového předsedy žákovského parlamentu pro školní rok 2016/2017 již za účasti nově zvolených zástupců 4. ročníku
 • diskuze o závažných problémech v třídních kolektivech je vhodné přinášet na jednání žákovského parlamentu
 • požadavek na dřívější zveřejňování jídelníčku na další týden

7. jednání dne 11. 5. 2016

 • úsporné chování k toaletním potřebám, možnost zavedení kapesníků do tříd
 • účast na krajském setkání žákovských parlamentů dne 8. 6. 2016 v Jihlavě
 • poděkování všem žákům za přípravu a realizaci školní akademie
 • upozornění na nutnost volby nového předsedy žákovského parlamentu pro školní rok 2016/2017

6. jednání dne 16. 3. 2016

 • vzhled zadní části budovy
 • připojení wifi na škole
 • prosba pro devátou třídu
 • bezpečnost na internetu

5. jednání dne 3. 2. 2016

 • hygiena na toaletách + výbava
 • bezpečnost na výletech
 • důvody nekonání lyžařského výcviku

4. jednání dne 13. 1. 2016

 • projednávání příspěvků na školní web
 • budoucí plány akcí školy

3. jednání dne 25. 11. 2015

 • na přání 7. třídy znovu hlasovat o velkých přestávkách

2. jednání dne 4. 11. 2015

 • hygiena na záchodech
 • problém 8. třídy s fotkami na webových stránkách naší školy
 • nabádání k pomáhání mladším spolužákům

1. jednání dne 21. 10. 2015

 • kiosek, jídelníček na 1. patro
 • nová paní učitelka
 • 2 druhy pití na chodbu