Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

Ve škole:

Výchovný poradce: Mgr. Božena Kučerová
Školní metodik prevence: Mgr. Milada Henclová

Mimo školu:

Název zařízení

Kontaktní osoba

Kontakt

poznámky

Pedagogicko – psychologická poradna v Havlíčkově Brodě

Mgr. Kamila Krondráfová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

569422171

736125501

Péče o žáky se speciálními potřebami, poradenství v oblasti výchovných problémů, pomoc s volbou povolání

Rodinné centrum MiLuRa

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

723 433 158

Odborný tým pro oblast dětské psychiatrie, poradenství psychoterapie, supervize, a vzdělávání

Rodinné centrum Tiliánek, Lípa

 

rctilianek.webnode.cz

777160143 

Podpora smysluplného využití volného času dětí, organizace vzdělávacích akcí pro rodiče výchovného zaměření

Policie ČR

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Prevence, pomoc při výskytu rizikového chování ve škole, případně při ohrožení dětí některým z patologických jevů

Městská policie Havlíčkův Brod

Věra Vaňkátová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 569 497 165

 734 780 104

Zajištění uceleného systému výchovných besed pro žáky

OSPOD MÚ Havlíčkův Brod

Bc. Hana Kopecká

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

569 497 262

Pomoc při řešení případů nedostatečné péče o děti ze strany zákonných zástupců, případně při ohrožení dětí některým z patologických jevů

Krajská knihovna Vysočiny

Monika Dolejší

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

569 400 484

Besedy kulturního a historického zaměření, podpora smysluplného využití volného času

PPP Pelhřimov

PaedDr. Zdeněk Martínek

 

poradenská pomoc

Sbor dobrovolných hasičů Lípa

Miroslav Prchal

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

608 332 502

Pomoc při seznamování se s integrovaným záchranným systémem

Kraj Vysočina

 

www.kr-vysocina.cz

 

Programové a grantové zajištění některých bezpečnostních akcí, spolupráce s BESIPem, zpracování bezpečnostního auditu k ochraně měkkých cílů

NPI ČR Jihlava

 

 

Zajištění vzdělávacích akcí pro pedagogy v oblasti bezpečnosti a prevence

Královská stezka

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podpora vzdělávání, implementační aktivity pro pedagogy a rodiče

SPC Havlíčkův Brod

Mgr. Jarmila Fraiova

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

736 715 373, 734265795

 

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Ljubica Nováková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

567 570 041777 314 472

 

Psychiatrická klinika Havlíčkův Brod

 

569 478 111

Na bázi přenosu informací

MŠMT – odbor speciálního vzdělávání a institucionálního vzdělávání

 

www.msmt.cz

234 811 111

 

NNTB

 

www.nntb.cz

 

SPEKTRUM – centrum primární prevence a drogových služeb Žďár nad Sázavou

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Realizuje komplexní, návazné a dlouhodobé programy školské primární prevence v ORP Žďár nad Sázavou a ORP Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. 

Bílý kruh bezpečí

 

116 006

 

Koordinátor protidrogové politiky Kraje Vysočina

Bc. Monika Havelková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

564602843

 

Užitečné odkazy (pro žáky, pedagogy i rodiče):

www.iporadna.cz

www.prevence-info.cz

www.podaneruce.cz

www.prevcentrum.cz

Šikana, osobní bezpečí

www.linkabezpeci.cz

www.minimalizacesikany.cz

Kyberšikana, netolismus

www.e-bezpeci.cz

www.saferinternet.cz

Zneužívání návykových látek

www.odrogach.cz

www.drogy-info.cz

www.nekuratka.cz (pro děti 9-12 let)

www.tipni-to.cz (pro náctileté)

www.bezcigaret.cz

Poruchy přijmu potravy

www.linkabezpeci.cz

www.pppinfo.cz

www.anabell.cz