Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro rok 2022/2023 naleznete zde