Jídelníček platný od 24.2.2020je k nahlédnut Zde           

         Pozn. pro alergen 1 = lepek, podskupiny: A pšenice

                                                                                B žito

                                                                                C ječmen 

                                                                                D proso