Jsme žáci 6. ročníku ve složení 14 dívek a 11 chlapců pod vedením třídní učitelky Mgr. Stanislavy Dvořákové.
Naše kmenová učebna se nachází v prvním patře hlavní budovy - je velká a s interaktivkou.
O přestávce hrajeme fotbálek.
Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.