Jsme holky a kluci z 6. třídy, 13 děvčat a 9 kluků, pod vedením Mgr. Jany Smith.

KDE NÁS NAJDETE?

Prvním rokem  máme třídu v přízemí hlavní budovy, hned vedle ředitelny.

Kdo nás učí, najdete v rozvrhu.