Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

Mateřská škola - Historie

Mateřská škola v Lípě vznikla adaptací původního bytu ředitele školy p. Kostkana v prostorách budovy Základní školy. Provoz byl zahájen 15.12.1977 v souvislosti s otevřením přístavby základní školy a navazoval na tradice žňových útulků z padesátých let 20.století.

Tehdejší JZD hradilo mzdu provozním pracovnicím. Každodenně zajišťovalo dovážení obědů ze ZDŠ Sady v Havlíčkově Brodě.

Kapacita jednotřídní mateřské školy byla 32 dětí. První rok provozu plnila především funkci sociální. Ve školním roce 1978 až 1979 bylo počítáno s prací podle nových učebních osnov s navázáním úzké spolupráce se ZDŠ. Mateřskou školu navštěvovaly děti z Lípy, Petrkova, Svatého Kříže a Kochánova.

Nová budova mateřské školy byla otevřena 13.května 1990. Byla postavena za svépomoci občanů z Lípy. Tato budova byla sice stavěná jako dvoutřídní MŠ, ale v této době nebyl počet dětí tak velký, aby byly zaplněny obě třídy. Z tohoto důvodu byla otevřena pouze jedna třída a to v prvním patře budovy. Přízemí využívala základní škola. Pro velký počet zájemců o mateřskou školu vznikla 1.září 1994 dvě oddělení.

Od 1.1.2001 se mateřská škola stala součástí právního subjektu Základní školy Bohuslava Reynka, Lípa

Od roku 2010 byla otevřena třetí třída pro deset dětí. V září roku 2013 byl zahájen provoz další třídy, v pořadí již čtvrté, v nové přístavbě budovy mateřské školy.

Mateřská škola - Současnost

V součastné době je kapacita mateřské školy 93 dětí, což je maximum dětí, které můžeme přijmout. Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd s názvem Myšičky a Sovičky. Další dvě třídy s názvem Žabičky a Žabáčci tvoří dětí předškolního věku.

Nyní mateřskou školu navštěvují děti z těchto obcí: Lípa, Petrkov, Dobrohostov, Chválkov, Květinov, Michalovice, Kochánov, Úhořilka, Chýška, Svatý Kříž, Suchá, Okrouhlička, Mendlova Ves, Kvasetice a Havlíčkův Brod.

Hlavní cíle mateřské školy jsou totožné s cíli Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Téma našeho Školního vzdělávacího programu zní - Pomoz mi, abych to dokázal sám… . Metody a formy práce jsou založeny na vytváření integrovaných tématických celků a jejich naplňování. Z těchto okruhů vychází Třídní vzdělávací programy. Důraz klademe na prožitkové učení, individuální volbu dítěte, seberealizaci, podporu samostatnosti, příjemné a nestresující prostředí, těsné propojení MŠ, ZŠ a školní družiny. Naším hlavním cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily šťastně a spokojeně. Ve všech činnostech se snažíme podporovat jejich tvořivost a samostatnost. Chceme, aby byly dobře připravené na život.