Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

I. stupeň        
  téma ke stažení    
  luštěnky zde    
  procvičování - 1. - 5. r. s kontrolou zde    
  procvičování - 3. - 5. r. zde    
1. ročník        
2. ročník        
3. ročník        
4. ročník        
5. ročník

slovní úlohy - obvod a obsah

slovní úlohy - práce s daty, grafy (práce žáků 5. ročníku)

zde

zde

   
         
II. stupeň        
  téma ke stažení    
6. ročník tematické okruhy pro 6. ročník zde    
desetinná čísla - typové příklady zde    
dělitelnost - příklady k procvičení zde    
čtverec a obdélník - co bys měl umět zde    
osová souměrnost - je jí všude dost :-) zde    
rýsování - základy zde    
úhly - rýsuj i počítej zde    
kvádr a krychle - od sítě až po výpočty zde     
I-KAP II - Automobilky v Evropě - listopad 2021 zde    
I-KAP II - Evropa - duben 2022 zde    
I-KAP II - Luštění - prosinec 2022 zde    
7. ročník tematické okruhy pro 7. ročník zde    
početní operace v oboru celých a racionálních čísel zde    
poměr, měřítko plánů a map zde    
procenta a promile zde    
přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, vyjádření funkčního vztahu tabulkou, rovnicí a grafem zde    
vlastnosti a konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků zde    
úhly zde    
obvody a obsahy zde    
středová souměrnost zde    
tělesa zde    
I-KAP II - Úměrnost - únor 2022 zde    
I-KAP II - Konstrukce trojúhelníků - květen 2022 zde    
  I-KAP II - Kódujeme, luštíme - listopad 2022 zde    
  I-KAP II - Trasy mezi městy Vysočiny v měřítku - březen 2023
zde    
  I-KAP II - Graf nepřímé úměrnosti - duben 2023
zde    
8. ročník jednoduché výrazy k procvičování zde      
  další jednoduché výrazy k procvičování zde    
  výrazy zde    
  racionální čísla zde    
  rovnice zde    
  konstrukční úlohy zde    
  hranol, válec zde    
  kruh, kružnice zde    
  Pythagorova věta zde    
  slovní úlohy zde    
         
         
9. ročník tematické  okruhy pro 9. ročník zde    
počítání zpaměti zde zkontroluj  opraveno
shodnosti a podobnosti trojúhelníků zde    
výrazy zde    
rovnice, soustavy rovnic zde    
funkce zde    
jehlan, kužel, koule zde    
k přípravě na přijímací zkoušky:      

velké pololetní opakování

zde    

https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procvicovani-1404035545.html

     

https://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2018-1404035531.html

     

https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035526.html

     

https://www.cermat.cz/overovani-prijimaciho-rizeni-2015-a-2016-1404035516.html