I. stupeň    
  téma ke stažení/odkaz
  luštěnky zde
  procvičování - 1. - 5. r. s kontrolou zde
  procvičování - 3. - 5. r. zde
1. ročník    
2. ročník    
3. ročník    
4. ročník    
5. ročník

slovní úlohy - obvod a obsah

slovní úlohy - práce s daty, grafy (práce žáků 5. ročníku)

zde

zde

     
II. stupeň    
  téma ke stažení/odkaz
6. ročník tematické okruhy pro 6. ročník zde
desetinná čísla - typové příklady zde
dělitelnost - příklady k procvičení zde
čtverec a obdélník - co bys měl umět zde
osová souměrnost - je jí všude dost :-) zde
rýsování - základy zde
úhly - rýsuj i počítej zde
kvádr a krychle - od sítě až po výpočty zde 
   
   
7. ročník tematické okruhy pro 7. ročník zde
početní operace v oboru celých a racionálních čísel zde
poměr, měřítko plánů a map zde
procenta a promile zde
přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, vyjádření funkčního vztahu tabulkou, rovnicí a grafem zde
vlastnosti a konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků zde
úhly zde
obvody a obsahy zde
středová souměrnost zde
tělesa zde
   
8. ročník jednoduché výrazy k procvičování zde  
  další jednoduché výrazy k procvičování zde
  výrazy zde
  racionální čísla zde
  rovnice zde
  konstrukční úlohy zde
  hranol, válec
zde
  kruh, kružnice
zde
  Pythagorova věta
zde
  slovní úlohy
zde
     
     
9. ročník tematické  okruhy pro 9. ročník zde
shodnosti a podobnosti trojúhelníků zde
výrazy zde
rovnice, soustavy rovnic zde
funkce zde
jehlan, kužel, koule zde
k přípravě na přijímací zkoušky:  

https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procvicovani-1404035545.html

 

https://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2018-1404035531.html

 

https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035526.html

 

https://www.cermat.cz/overovani-prijimaciho-rizeni-2015-a-2016-1404035516.html