Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání najdete zde
Změna pravidel pro slovní hodnocení v ŠVP ZV od 11. 11. 2016 k nahlédnutí zde
Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zde
Školní řád základní školy najdete zde
Pravidla pro hodnocení výsledků - změna str. 7, kap 4.7 (vyznačeno barevně)  najdete zde
Plán práce na školní rok 2017/2018 najdete zde
Rozpočet školy na rok 2017 najdete zde
Rozpočet školy na rok 2018, schválený zastupitelstvem dne 20. 12. 2017, najdete zde
Střednědobý výhled na roky 2019 až 2023, schválený zastupitelstvem dne 20. 12. 2017, najdete zde
Vyhodnocení ankety spokojenosti se ZŠ najdete zde
Plán rozvoje oblasti ICT najdete zde
Plán pro konektivitu ZŠ a MŠ Lípa - příloha plánu rozvoje ICTnajdete zde
Plán environmentální výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 najdete zde
Plán exkurzí na školní rok 2017/2018 najdete zde
Inspekční zprávu z roku 2009 najdete   zde
Inspekční zprávu z roku 2013 najdete   zde