Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání najdete zde
Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zde
Dodatek č. 2 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zde
Školní řád základní školy platný od 1. 9. 2018 najdete zde
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání platná od 2. 9. 2019 najdete zde
Pravidla pro slovní hodnocení k nahlédnutí zde
Plán práce na školní rok 2019/2020 najdete  zde
Plán EVVO na školní rok 2019/2020 najdete zde
Plán výchovného poradenství k nahlédnutí zde
Plán exkurzí na školní rok 2019/2020 najdete zde
Vyhodnocení ankety spokojenosti se ZŠ najdete zde
Plán rozvoje oblasti ICT najdete zde
Plán pro konektivitu ZŠ a MŠ Lípa - příloha plánu rozvoje ICTnajdete zde