Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání najdete zde
Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zde
Dodatek č. 2 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zde
Školní řád základní školy platný od 1. 9. 2018 najdete zde
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání najdete zde
Pravidla pro slovní hodnocení k nahlédnutí zde
Plán práce na školní rok 2018/2019 najdete zde
Plán výchovného poradenství k nahlédnutí zde
Plán exkurzí na školní rok 2018/2019 najdete zde
Rozpočet školy na rok 2019 - najdete zde
Střednědobý výhled na roky 2020 až 2024 - najdete zde
Vyhodnocení ankety spokojenosti se ZŠ najdete zde
Plán rozvoje oblasti ICT najdete zde
Plán pro konektivitu ZŠ a MŠ Lípa - příloha plánu rozvoje ICTnajdete zde
Plán environmentální výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019 najdete zde