Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

V rámci Výzvy č. 02_18_063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ, ZŠ a ŠD pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP škola realizuje

Podpora vzdělávání–škola Lípa 2,

 CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011558,

 který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt, který realizujeme od 1. 2. 2019, je zaměřen na kombinaci následujících témat a cílů: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, personální podpora vzdělávání, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.