Matematický klokan 2021

Soutěž Matematický klokan proběhla na naší škole 19. – 24. března distanční formou. Tato soutěž byla zajisté zpestřením nejen pro žáky ale i pro učitele. Soutěž Matematický klokan totiž odráží logické schopnosti žáků a mnozí z nich, zejména žáci nižších ročníků, se na tuto soutěž opravdu těšili.

Na naší škole se do soutěže zapojili všichni žáci 3. – 8. ročníku v kategoriích Cvrček (3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. – 7. ročník) a Kadet (8. ročník). Žáci druhého ročníku si soutěž určitě vyzkouší, ale až v době, kdy budou opět ve škole. Distanční forma této soutěže by byla pro naše druháčky daleko náročnější než samotná soutěž. V kategorii Cvrček žáci mohli dosáhnout maximálně 90 b, v ostatních kategoriích maximálně 120 b. Děkujeme všem žákům za účast a gratulujeme těm nejlepším.

Cvrček

Klokánek

Benjamín

Kadet

3. ročník

4. ročník

5.A

5.B

6. ročník

7. ročník

8. ročník

Folber

90b

Fikar

110b

Poulíček

110b

Souček D.

109b

Pfeifer

Kameníková

Novák

Forman

90b

Venc

108b

Fikar M.

95b

Kalinová

82b

Blažek

Jůzl

Váchová

Kalinová

79b

Ranecká

99b

Fikar T.

89b

Souček J.

81b

Kučeka

Kotlas

Kučírková

 Zapsala Mgr. Romana Krpálková

 

 Matematická olympiáda 2021

Dnešní doba je velmi nevyzpytatelná, a přesto díky akčnosti a píli našich žáků, jsme byli schopni zorganizovat na naší škole Matematickou olympiádu. Na začátku prosince dostali žáci 6 úloh na vyřešení. Úlohy dostali ti, kteří měli zájem a kteří měli potenciál.

Během vánočních prázdnin měli žáci dost času se nad úlohami zamyslet a vyřešit je. V lednu opět začala distanční výuka. Přesto si mnozí našli čas a odeslali vyřešené úlohy. Za úspěšného žáka v Matematické olympiádě je považován ten žák, který vyřeší 4 úlohy z šesti správně. Jsme moc rádi, že ani v době distanční výuky žáci nezahálejí a snaží se rozvíjet své schopnosti, vědomosti a mají zájem reprezentovat naši školu.

Úspěšní řešitelé jsou a do okresního kola postupují: Šimon Poulíček (5.A), Štěpán Loskot (5.A), Eliška Kučírková (5.A), Matěj Fikar (5.A), Tadeáš Fikar (5.A), Petr Staníček (5.A), Adéla Hejlová (5.B), Aneta Kalinová (5.B) a Nela Kučírková (5.B). Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím gratulujeme.

Zapsala Mgr. Romana Krpálková

 

Olympiáda z českého jazyka 2021

I když prožíváme velmi obtížnou dobu, kdy se děti učí z domova na dálku, snažíme se dále zapojovat do soutěží, které jsou ve velmi omezeném počtu vyhlášené. V letošním školním roce také probíhala Olympiáda v českém jazyce. Tentokrát velmi nezvykle. Školního kola se mohli žáci ještě zúčastnit ve škole, jelikož proběhlo před Vánocemi. Do okresního kola postoupila Zdeňka Neubauerová, žákyně 9. ročníku. Okresní kolo se ale tentokrát konalo online z domovů. Zapojilo se do něho 11 zástupců různých škol našeho okresu. Zdeňka Neubauerová velmi úspěšně zvládla mluvnickou část i část slohovou a umístila se tak na 2. místě, čímž si vysloužila postup do kola krajského. Krajské kolo se uskuteční v dubnu. Zdeňce moc gratulujeme a přejeme jí další úspěch nejen v krajském kole, ale i v přijímacím řízení na střední školy!

Zapsala Mgr. Pavlína Růžičková

 

Memoriál J. Lakomého ml. žákyň v Přerově 13. 9. 2020

 

 ÚSPĚCH - VYNIKAJÍCÍ 3. místo - NAŠICH NADĚJNÝCH VOLEJBALISTEK

 

ze 7. ročníku - Daniely Havelkové a Anežky Zajíčkové