Školní řád mateřské školy najdete zde

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání najdete zde

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání najdete  zde

Stanovená výše úplaty pro školní rok 2017/2018 zde

Stanovená výše úplaty pro školní rok 2018/2019 zde

Vyhodnocení ankety spokojenosti s MŠ najdete zde

Třídní vzdělávací programy:

Výroční zprávy

  • Výroční zprávy od šk. roku 2014 - 2015 najdete zde