Školní řád mateřské školy najdete zde

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání najdete zde

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání najdete  zde

Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání najdete zde

Stanovená výše úplaty pro školní rok 2021/2022 zde

Stanovená výše úplaty pro školní rok 2020/2021 zde

Vyhodnocení ankety spokojenosti s MŠ najdete zde

Třídní vzdělávací programy:

Výroční zprávy

  • Výroční zprávy od šk. roku 2014 - 2015 najdete zde