Jsme žáci 4. ročníku – pilné a pracovité Včeličky.

Je nás ve třídě 23 – 8 chlapců a 15 děvčat. Třídní učitelkou je Mgr. Hana Vencovská.

Novou a velmi hezkou třídu jsme získali v 1. patře hlavní budovy tam, kde dříve byla počítačová učebna.

Už jsme trochu klidnější a „moudřejší“, snažíme se zvládnout učivo co nejlépe.

Naše třídní učitelka nás učí český jazyk, matematiku, vlastivědu a pracovní činnosti. Na ostatní předměty se u nás střídají ostatní paní učitelky z naší školy.