Jsme žáci 4. ročníku ve složení 9 dívek a 14 chlapců pod vedením paní učitelky Mgr. Moniky Honzárkové.
Naše kmenová učebna se nově  nachází v přízemí hlavní budovy - je velká a s interaktivkou.
Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.