Jsme žáci 4. ročníku ve složení 16 dívek a 12 chlapců pod vedením třídní učitelky Mgr. Petry Švecové.

Naše kmenová učebna se nově nachází v prvním patře hlavní budovy - je velká a s interaktivkou. Družinu máme hned vedle a kousek je i počítačovka.
O přestávce hrajeme fotbálek.
Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.