Jsme žáci 7. ročníku, do třídy chodí celkem 23 žáků, 10 dívek a 13 chlapců,

 pod vedením třídní učitelky Mgr. Boženy Kučerové

 Naše kmenová učebna se nachází v hlavní budově v prvním patře, vpravo od schodiště.

 Kdo nás učí:
M, F, MS Mgr. Simona Korefová
Čj Mgr. Pavlína Růžičková
Aj, Z Mgr. Jana Smith a Mgr. Stanislava Dvořáková
Tv Mgr. Petra Švecová
Př, Spr  Mgr. Markéta Pokorná
Nj, D Mgr. Božena Kučerová
Hv, Vob Mgr. Hana Koubková
Vv Mgr. Hana Vencovská
Pif Mgr. Marie Vomelová