Jsme žáci 7. ročníku ve složení 10 dívek a 11 chlapců

 pod vedením třídní učitelky Mgr. Markéty Pokorné.

 Naše učebna se nachází v přízemí hlavní budovy vlevo, za učebnou fyziky.

 Kdo nás učí, najdete v rozvrhu.