Pythagoriáda 2021

Matematickou soutěž Pythagoriáda obvykle psali žáci 5. – 8. tříd na jaře. V letošním školním roce posunul pořadatel soutěž na 2. 11. Druhou změnou byla změna kategorií - ubyla kategorie žáků 5.tříd, naopak nově si zasoutěžili žáci 9.tříd. Žáci mohli dosáhnout maximálně 15bodů. Úspěšným řešitelem a zároveň postupujícím do krajského kola je žák s 10 a více body. Tito žáci jsou v tabulce zvýrazněni tučně.

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1. Zajíček Pavel

1. Vencovská Martina

1. Jůzl Martin

1. Daniel Novák

2. Poulíček Šimon

    Kučírková Eliška

2. Blažek Petr

2. Kameníková Zdeňka

2. Rosická Silvie

 

Logická olympiáda 2021

Na začátku listopadu proběhlo u nás na škole školní kolo Logické olympiády. Účastnili se všichni žáci od páté třídy po devátou. Do soutěže se zapojilo celkem 104 žáků. V hodinách informatiky vyplňovali 30 minutové testy na procvičení logiky. Žáci byli rozděleni do Kategorie A (5. ročník) a Kategorie B (6. – 9. ročník). Výsledky školního kola jsou zapsány v tabulce níže.

 

Kategorie A

Kategorie B

1.      Fikar Dominik

       1.  Kalinová Aneta, 6. třída

2.      Jiráková Adéla

       2.  Vencovská Martina, 7. třída

3.      Adamec Jiří

       3. Novák Daniel, 9. třída

4.      Petr Vojta

       4. Milichovská Petra, 9.třída

5.      Nestrojil Matouš

       5. Miksa Petr, 9. třída

       5. Souček Jakub, 6. třída

Do krajského kola postoupil Dominik Fikar, který úspěšně reprezentoval naši školu v Jihlavě. Skončil na postupovém třetím místě a bude nás reprezentovat na konci listopadu také v celostátním kole Logické olympiády v Praze. Domčovi gratulujeme k excelentnímu krajskému výkonu a přejeme mnoho úspěchů v Praze.

napsala Mgr. Romana Krpálková

                                                                                                                                 

 

 PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021

                           12. října se 40 deváťáků a osmáků zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan. Odpovídali na otázky z přírodopisu, zeměpisu, chemie, matematiky a fyziky.

Jméno:

1.      Daniel Novák    

2.      Eliška Maštalířová

3.      Zdeňka Kameníková

4.      Nikola Heřmánková

Petra Milichovská

5.      Lukáš Petr

6.      Nela Pecnová

7.      Karolína Chlubná

Počet bodů:

79

68

65

61

61

59

58

57

Ročník:

9.

9.

8.

9.

9.

8.

8.

8.

Všem žákům děkujeme za snahu a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

zapsala Mgr. Simona Korefová