Napište nám

zslipa@zslipa.cz

Zavolejte nám

775 845 564

 Šachový turnaj v ZŠ Oudoleň

Jako každý rok i letos se šachový kroužek v pátek 29. dubna 2022 zúčastnil šachového turnaje ZŠ Oudoleň. Naši žáci se ctí reprezentovali školu a umístili se na prvních třech místech. K prvnímu místu blahopřejeme Dominiku Fikarovi, k druhému blahopřejeme Matyáši Hladíkovi (oba 5. ročník) a ke třetímu místu Matyáši Kučírkovi (3. ročník). Děkujeme všem zúčastněným žákům, ale hlavně p. Jaroslavu Pertlovi, který celoročně kroužek vede a žáky na různé soutěže připravuje.

 zapsala Mgr. Marie Vomelová

Přebor družstev v šachu – úterý 25. ledna 2022

Dne 25. 1. 2020 proběhl v v AZ Centru SVČ, Rubešovo náměstí Havlíčkův Brod „Přebor škol v šachu“. Z naší školy se do 1. kategorie přihlásilo jedno družstvo.  Umístilo se na krásném 3. místě. Všem žákům blahopřejeme. Poděkování patří také p. Pertlovi, který žáky pečlivě připravuje.

Účastníci:

Kučírek Matyáš – 3. třída

Prostřední Matyáš – 3. třída

Paulíček Kryštof – 3. třída

Hladík Matyáš – 5. třída

Fikar Dominik – 5. třída

  zapsala Mgr. Marie Vomelová

 Celorepublikové kolo v logické olympiádě – velký úspěch D. Fikara

S nástupem běžné výuky (po covidových distančních obdobích) jsme opět online soutěžili v Logické olympiádě. Velký úspěch jsme zaznamenali v kategorii A (3. až 5. ročník ZŠ).  Dominik Fikar z 5. třídy se postupně probojoval ze školního kola do okresního kola a dále do celorepublikového finále, které se konalo 25. dubna 2022 v Praze. Dominik se umístil na krásném 36. místě. Je důležité ještě dodat, že základního (školního) kola se celkem účastnilo celkem 13728 řešitelů, z Kraje Vysočina to bylo 694 řešitelů. Dominikovi blahopřejeme.

zapsala Mgr. Marie Vomelová

Matematická olympiáda: Tři žáci z 6.-8.ročníku se zúčastnili 12. dubna okresního kola Matematické olympiády. Všichni tři žáci se ziskem svých bodů stali úspěšnými řešiteli. Martina Vencovská (7. ročník) se umístila na 2.-3. místě, Aneta Kalinová (6. ročník) na 1.-2. místě a Šimon Poulíček (6. ročník) na 4. - 6. místě). Všem žákům gratulujeme.

zapsala Mgr. Romana Krpálková

 Recitační soutěž

Po dlouhém období, kdy se rušila spousta soutěží, jsme si opět připravili celoškolní projekt v podobě recitační soutěže.

Ta proběhla ve středu 23. února 2022. Předcházela jí příprava v kmenových třídách, z nichž vybrané děti recitovaly ve školním kole. Školního kola se celkem zúčastnilo 56 žáků. Děti byly rozděleny do 4 věkových kategorií, z nichž první 2 postupovaly do okrskového kola v Havlíčkově Brodě.

 

1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

4. kategorie

1. Ondřej Kotěra

1. Vanesa Kuljová

1. Barbora Šedinová

1. Silvie Rosická

2. Kryštof Poulíček

2. Anna Krpálková

2. Tadeáš Fikar

2. Petra Milichovská

3. Martin Bernard

3. Adéla Bredová

3. Veronika Janková

3. Michaela Vávrová

9. března 2022 se naši žáci zúčastnili okrskového kola recitační soutěže a dále do okresního kola soutěže postoupili:

Ondřej Kotěra (2. třída), Vanesa Kuljová (5. třída), Tadeáš Fikar (6. třída), Magdalena Šedinová (7. třída), Michaela Vávrová (9. třída), Silvie Rosická (9. třída).

5. dubna proběhlo v Ledči nad Sázavou okresní kolo recitační soutěže.

Všem účastníkům děkujeme za velmi kvalitní reprezentaci naší školy a těšíme se na další společné chvíle s krásnou literaturou!

zapsala Mgr. Pavlína Růžičková

 Olympiáda v českém jazyce 2021/2022

V letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníku měli možnost zapojit do soutěžního klání v olympiádě z českého jazyka. Vypracovat zadání školního kola si vyzkoušelo 10 žáků z obou tříd. Práce se skládala z mluvnické části a ze zpracování slohového tématu.

Výsledková listina

Olympiáda v českém jazyce 48. ročník, školní kolo

pořadí

příjmení žáka

jméno žáka

celkem body

1.

Rosická

Silvie

47

2.

Heřmánková

Nikola

42

3.

 Kameníková

Zdeňka

38

Do okresního kola olympiády postoupili první 2 žáci.

Jelikož ve škole v den konání olympiády probíhal „Den naruby“, kdy si žáci 9. ročníků měli možnost vyzkoušet roli učitele, reprezentovali naši školu náhradníci z 8. ročníku – Zdeňka Kameníková a Jakub Neubauer. Oběma žákům děkujeme za kvalitní reprezentaci školy a přejeme jim úspěšný i následující školní rok!

zapsala Mgr. Pavlína Růžičková

 Matematický klokan 2022

Soutěž Matematický klokan proběhla na naší škole v pátek 18. března. Tato soutěž bývá vždy zpestřením pro žáky i pro učitele, protože odráží matematické a logické schopnosti žáků. Mnozí žáci se na tuto soutěž opravdu těší.

Na naší škole se do soutěže zapojili všichni žáci 2. – 9. ročníku v kategoriích Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. – 7. ročník) a Kadet (8. ročník). Děkujeme všem žákům za účast a gratulujeme nejlepším.

CVRČEK

KLOKÁNEK

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1. Neubauerová A.

1. Poulíček K.

1. Smith P.

1. Fikar D.

2. Kocman M.

2. Staníčková A.

2. Forman N.

2. Venc T.

3. Freundenreich T.

3. Hulvová Z.

3. Černíková N.

3. Kuljová V.

 

BENJAMÍN

KADET

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1. Souček D.

1. Pfeifer T.

1. Jůzl M.

1. Novák D.

2. Poulíček Š.

2. Vencovská M.

2. Kavková N.

2. Maštalířová E.

3. Loskot Š.

3. Kučera M.

2. Zajíčková A.

3. Milichovská P.

zapsala Mgr. Romana Krpálková

Olympiáda v německém jazyce

V pondělí 28. 2. 2022 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se zúčastnilo 19 žáků 9. ročníku. Školní kolo probíhalo ve dvou částech: Nejprve na žáky čekala poslechová cvičení a práce s textem. Poté následovala krátká konverzace na vylosované téma.

Nejvíce se dařilo těmto žákům:

1. místo           Nikola Heřmánková

2. místo           Rostislav Topolovský

3. - 4. místo    Michaela Vávrová

                        Klára Váchová

5. místo           Eliška Maštalířová

zapsala Mgr. Božena Kučerová

Olympiáda v anglickém jazyce - únor 2022

Po roční covidové přestávce se začátkem února opět uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zapojit se mohli žáci sedmého až devátého ročníku, kteří rádi konverzují v tomto jazyce. Všichni účastníci komunikovali velmi dobře a užili si společný čas.

Na okresní kolo do Havlíčkova Brodu odjely naši školu reprezentovat Kateřina Špilková za mladší žáky a Nikola Heřmánková za žáky starší. Velká pochvala náleží zejména Kateřině Špilkové, která ve své kategorii skončila na krásném 3. místě.

Všem, kteří se zapojili, děkuji za účast a doufám, že za rok se sejdeme ve stejně hojném počtu.

zapsala Mgr. Stanislava Dvořáková

Dějepisná olympiáda

 V úterý 1. února 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 16 žáků 9. ročníku. Tematické zaměření letošního ročníku bylo „Šlechta v proměnách času“. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

 1. místo - Klára Váchová

 2. místo - Eliška Maštalířová

 3. místo - Daniel Novák

 4. –  5. místo – Petr Dušek a Aneta Láterová

 Velká gratulace všem!

 zapsala Mgr. Božena Kučerová

Pythagoriáda – okresní kolo

Ve školním kole Pythagoriády jsme měli 6 úspěšných řešitelů. Okresní kolo se uskutečnilo 8. 12. prezenční i distanční formou, protože šestá třída byla v daný termín v karanténě. Žáci šesté třídy byli připojeni online a měli po celou dobu zapnuté kamery. Žáci mohli dosáhnout maximálně 15 bodů. Úspěšný řešitel v okresním kole byl žák, který měl nejméně 10 bodů. Šimon Poulíček s 12 body obsadil 2. místo a Daniel Novák s 11 body obsadil 6. místo. Oběma klukům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

6. roční

školní kolo

Okresní

kolo

8. ročník

školní kolo

Okresní

 kolo

9. ročník

školní kolo

Okresní

kolo

Zajíček Pavel

21. místo

Jůzl Martin

neúčast

Daniel Novák

6. místo

Poulíček Šimon

Kučírková Eliška

2. místo

11. místo

Kameníková Zdeňka

19. místo

 

 

zapsala Mgr. Romana Krpálková

  Pythagoriáda 2021

Matematickou soutěž Pythagoriáda obvykle psali žáci 5. – 8. tříd na jaře. V letošním školním roce posunul pořadatel soutěž na 2. 11. Druhou změnou byla změna kategorií - ubyla kategorie žáků 5.tříd, naopak nově si zasoutěžili žáci 9.tříd. Žáci mohli dosáhnout maximálně 15bodů. Úspěšným řešitelem a zároveň postupujícím do krajského kola je žák s 10 a více body. Tito žáci jsou v tabulce zvýrazněni tučně.

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1. Zajíček Pavel

1. Vencovská Martina

1. Jůzl Martin

1. Daniel Novák

2. Poulíček Šimon

    Kučírková Eliška

2. Blažek Petr

2. Kameníková Zdeňka

2. Rosická Silvie

 zapsala Mgr. Romana Krpálková

Logická olympiáda 2021

Na začátku listopadu proběhlo u nás na škole školní kolo Logické olympiády. Účastnili se všichni žáci od páté třídy po devátou. Do soutěže se zapojilo celkem 104 žáků. V hodinách informatiky vyplňovali 30 minutové testy na procvičení logiky. Žáci byli rozděleni do Kategorie A (5. ročník) a Kategorie B (6. – 9. ročník). Výsledky školního kola jsou zapsány v tabulce níže.

 

Kategorie A

Kategorie B

1.      Fikar Dominik

       1.  Kalinová Aneta, 6. třída

2.      Jiráková Adéla

       2.  Vencovská Martina, 7. třída

3.      Adamec Jiří

       3. Novák Daniel, 9. třída

4.      Petr Vojta

       4. Milichovská Petra, 9.třída

5.      Nestrojil Matouš

       5. Miksa Petr, 9. třída

       5. Souček Jakub, 6. třída

Do krajského kola postoupil Dominik Fikar, který úspěšně reprezentoval naši školu v Jihlavě. Skončil na postupovém třetím místě a bude nás reprezentovat na konci listopadu také v celostátním kole Logické olympiády v Praze. Domčovi gratulujeme k excelentnímu krajskému výkonu a přejeme mnoho úspěchů v Praze.

zapsala Mgr. Romana Krpálková

                                                                                                                                 

 

 PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021

                           12. října se 40 deváťáků a osmáků zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan. Odpovídali na otázky z přírodopisu, zeměpisu, chemie, matematiky a fyziky.

Jméno:

1.      Daniel Novák    

2.      Eliška Maštalířová

3.      Zdeňka Kameníková

4.      Nikola Heřmánková

Petra Milichovská

5.      Lukáš Petr

6.      Nela Pecnová

7.      Karolína Chlubná

Počet bodů:

79

68

65

61

61

59

58

57

Ročník:

9.

9.

8.

9.

9.

8.

8.

8.

Všem žákům děkujeme za snahu a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

zapsala Mgr. Simona Korefová